2021-11-27

MAGIZHAMPOO MANAM: மகிழம்பூ மனம் (Tamil Edition)

சிறுகதையாக எழுதி வெளியிட்டதை வாசகர்களின் எதிர்பார்ப்பிற்கிணங்க, நெடுநாவலாக்கித் தந்திருக்கிறேன். யாழினி எனும் பெண்ணைச் சுற்றிய கதை இது. இன்பத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தரக்கூடிய மகிழம்பூவின் தன்மையிலான குணத்தைக் கொண்ட பெண், தன் நல்ல மனதால் தன்னைச் சார்ந்தவர்களை அர்ப்பணிப்போடு எவ்வாறு கவனிக்கிறாள். தனது திருமண வாழ்வில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை எவ்வாறு சமாளித்து, வெற்றியடைகிறாள் என்பதே இதன் கரு.


Book Details
MAGIZHAMPOO MANAM: மகிழம்பூ மனம் (Tamil Edition)
SAROJINI சரோஜினி
-
B082L41YX4